Onderhoud gasdrukreduceerinstallaties

Raak Engineering B.V. verzorgt voor u het jaarlijkse verplichte onderhoud aan de gasdrukreduceerinstallaties bij u op locatie, waarbij u als klant totaal ontzorgd wordt. Onze onderhoudsteams bestaan uit gekwalificeerde monteurs met een jarenlange ervaring op het gebied van gasdrukreduceerinstallaties. Het onderhoud kan bestaan uit een A-controle, B-controle of C-controle.

Wat kunt u van ons verwachten
-Voorafgaand aan het onderhoud krijgt u van ons een geheel vrijblijvende offerte om u een goede kostenindicatie te geven.

-Hierna volgt in overleg met u een planning voor de onderhoudswerkzaamheden.

-Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u van ons de onderhoudsrapporten van de gasdrukreduceerinstallaties.

-Op de achtergrond houden wij het onderhoudsschema bij van de gasdrukreduceerinstallaties en de B- en C- controles.

Omschrijving A-controle.

De installatie wordt visueel geïnspecteerd en de verbindingen worden gecontroleerd op gaslekkages, eventuele bijzonderheden worden vermeld in het onderhoudsrapport.

Omschrijving B-controle.

Regelinstallatie wordt uit bedrijf genomen. Bij een installatie met een dubbele straat, wordt dit uiteraard om en om uitgevoerd.

De in- en uitlaatafsluiter worden gecontroleerd op goede werking en dichtheid.

Het klepgedeelte van de gasdrukregelaar wordt gecontroleerd op vuil en slijtage.

De afslagbeveiligingen worden uitvoerig getest op goede werking.

De gasdrukregelaar wordt gecontroleerd op werking en sluitdruk.

De complete installatie wordt gecontroleerd op gaslekkage (detectie).

Manometers worden geijkt en indien nodig bijgesteld.

Van de installatie wordt een B- onderhoudsrapport opgemaakt waar verrichtte werkzaamheden, bijzonderheden, geleverde materialen en afstelgegevens op vermeld staan.

Na inbedrijfname zal de installatie gecontroleerd worden op gaslekkage.

Omschrijving C-controle.

Apparatuur zal voor revisie gecontroleerd worden op werking en afslagwaardes van de afslagbeveiligingen.

Afsluiters worden gecontroleerd op werking en dichtheid.

Gasdrukregelaar en beveiligingen worden gedemonteerd en waar nodig worden de zachte delen vervangen.

Bouten en moeren van de apparatuur zullen gangbaar gemaakt of vervangen worden.

Apparatuur zal na te zijn samengebouwd onder druk worden gesteld.

Het afdichten van de veiligheids- en regelklep zal worden gecontroleerd.

Afslagwaardes van de beveiligingen zullen worden gecontroleerd en zo nodig worden bijgesteld.